Aktuality

23.04. 2021

Připtavujeme pro Vás nový web

již brzy :-)

01.05. 2020

Změna adresy

Nově sídlíme na adrese Polská 431, Trutnov.

01.04. 2020

Modernizace našeho spektrometru

Náš starý spektrometr jsme vyměnili za nový! Zákazníkům můžeme tak nabídnout analýzu kovových materiálů spektrometrem Vanta VCR. Dokážeme nejen určit jakost materiálu, ale i zda jeho chemické složení odpovídá tavbě uvedené v materiálovém certifikátu nebo případnou záměnu taveb.

16.12. 2019

Supermoderní videoskop GE Mentor Visual iQ Touch v Trutnově!

Videoskop je vybaven 3D skenovací sondou s HD rozlišením. Technologie 3D Phase Measurement umožňuje provést nejen vizuální, ale i rozměrovou kontrolu pozorovaného objektu a to ve všech třech osách.

Extrémní kvalita obrazu a osvětlení zvyšuje pravděpodobnost detekce a určení rozměrů vad jako jsou trhliny, vrypy, neprůvary v kořenech svarů a dále identifikaci možné degradace materiálu, případně cizích objektů.

Plně manipulovatelná sonda o průměru 6,1 mm je umístěná na 3 m dlouhém ovládacím kabelu s titanovým opletem a dosáhne i do obtížně přístupných míst jakéhokoliv zařízení. Využití je možné nejen napříč průmyslovými obory jako například petrochemie, energetika, letecký průmysl, automobilový průmysl, ale i pro záchranné a bezpečnostní složky.

Kompaktní rozměry a vysoká odolnost umožňují použití zařízení v náročných polních podmínkách.

Propracované výstupy z kontroly a měření s širokými možnostmi postprocessingu získaných dat umožňují vystavení přehledných protokolů

25.08. 2014

Rozšiřujeme naši nabídku služeb o provádění spektrální analýzy materiálů a měření tvrdosti

Spektrální analýza materiálů (Pozitivní materiálová identifikace) - určování chemického složení kovových materiálů nedestruktivní metodou XRF pomocí přenosného spektrometru InnovX Delta Professional. Dodání zkušebního protokolu i zkušebního postupu dle EN i ASTM standardů.

Měření tvrdosti ultrazvukovou metodou UCI - měření přenosným tvrdoměrem MIC 10 (GE Inspection Technologies - dříve Krautkramer). Použitá sonda se zatížením 98N je vhodná pro měření tvrdosti i na svarech v dílenských podmínkách.

12.07. 2012

Nová služba dovozcům jednoduchých tlakových nádob.

Nabízíme zhotovení průvodní technické dokumentace, požadované pro uvedení do provozu jednoduchých tlakových nádob, které byly dovezeny jako příslušenství kompresorů nebo kompresorových stanic.Pozitivní materiálová identifikace (PMI) - Spektrální analýza kovových materiálů

Našim zákazníkům můžeme poskytnout velmi přesnou a ultra rychlou nedestruktivní chemickou analýzu kovových materiálů pomocí přenosného spektrometru Vanta VCR.

 • Výsledkem analýzy je zjištění chemického složení materiálu vyjádřené v procentech, zjištění jakostí (označení) materiálu nebo zjištění materiálového standardu
 • Pro všechna měření vystavujeme podrobné protokoly
 • Dodáváme i zkušební postupy dle požadavků zákazníka podle evropských standardů nebo dle standardů ASTM
 • Spolu se standardními prvky Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Nb, Mo, Hf, W, Ta, Re, Pb, Ag, Sn, Bi a Sb dokážeme také analyzovat prvky, jako jsou Au, Pd, Pt, Ir, Rh Al, Mg, Si, P, S bez použití vakua či hélia

Nejčastější oblasti použití spektrometru Vanta VCR:

1. Kontrola chemického složení materiálů

 • Okamžité ověřování jakostí a norem materiálů se zohledněním stopových prvků. (Vstupní a výstupní kontrola výroby)
 • Rychlá analýza a stanovení obsahu jednotlivých chemických prvků
 • Ověření svařitelnosti včetně výpočtu uhlíkového ekvivalentu

2. Rychlá pozitivní identifikace materiálů – PMI

 • Kontrola a zajištění kvality (QC a QA)
 • Vyloučení záměny jakostí, vyloučení záměn materiálů

3. Třídění kovových materiálů a chemická analýza kovového odpadu

Měření tvrdosti ultrazvukovou metodou UCI (Ultrasonic Contact Impedance)

Nabízíme měření tvrdosti ultrazvukovou metodou UCI pomocí přenosného tvrdoměru MIC 10 (GE Inspection Technologies - dříve Krautkramer)

 • Ultrazvuková metoda (UCI - Ultrasonic Compact Impedance) využívá k měření tvrdosti sondu s Vickersovým diamantovým hrotem umístěným na tyčince kmitající ve směru svislé osy sondy
 • Metoda je rychlá, přesná a umožňuje operativní měření malých dílů a na těžko přístupných místech
 • Pro měření používáme sondu se zatížením 98 N
 • Metoda odpovídá ASTM A1038-13

Ultrazvuková metoda UCI je vhodná pro měření tvrdosti:

 • svarů, tepelně ovlivněných oblastí
 • běžně obráběných součástí
 • na malých plochách – min. tloušťka 2-3 mm, min. hmotnost 0,3 kg
 • ve špatně dostupných místech – složité tvary, vnitřní průměry trubek, vývrty, drážky, zápichy
 • lopatek turbín a kompresorů, evolventních ploch ozubených kol
 • finálně obrobených částí
 • tepelně zpracovaných součástí
 • povlaků a vrstev